เนื้อเพลง คื่อเฮ็ดจังซั่น

ไม่แน่ ไม่นอนอะไร ชีวิต ไม่มีอะไร
อาจจะหมดลมหายใจ ตอนไหน ไม่มีใครรู้
วันนี้เขาบอกรักเรา พรุ่งนี้เขาบอก เลิกลา
เปลี่ยนใจ ง่ายดาย ไม่มี อะไร จะ รับประกัน

หัวใจถูกทิ่มแทง แม้ มันหมด เรี่ยวแรง
อันเถ่าวัน พันเกี่ยวที่เลี้ยวลด ก็ไม่คดเหมือนหนึ่ง ในใจ เธอ

ทำไม เธอทำอย่างนั้น ทำไมไม่อยู่กับฉัน
เมื่อก่อนเคยบอก เธอจะบอก ว่าจะรัก รักกัน จนตาย
ทำไมเธอทำอย่างนี้ เธอทำ ให้ ใจดวงนี้
มันเจ็บมันแสบ มันแตก ปวดราวหัวใจ แทบปางตาย

มื่อนี้ มันบ่อแมนมื่อ ของอ้าย ใจเจ้ามันลงโต อยู่กับเขา
มันบ่อมีแล้วคำว่า คำว่า สองเฮา บ่อมีคำว่าสิเบิงสิแพงสิแง่ง สิฮักสิฮักกันอีกต่อไป
เป็นหยั่ง เป็นหยั่ง คื่อ เฮ็ดจังซั้น เป็นหยั่ง เป็นหยัง คื่อจั่งซิ ลื่มความหลัง
มันเป็นเรื่องราวของสัจธรรม บ่อมีอีหยั่ง บ่อยั่งบ่อยืน
บ่อมีอีหยั่งที่ยืนค่ำฟ้า สุดท้าย กะฝังลงดิน

ไม่แน่ไม่นอนอะไร เกิดตายกันอยู่ทุกวัน
จิตใจสับสน โลกมันหมุนเวียน ใจคน
มองโลกให้ดี อีกครั้ง ปล่อยใจ ที่มัน ผุ พัง
ปิดตา ไม่เห็น ไม่รับ ไม่รู้ อะไร ต่อไป