เนื้อเพลง คิดเอง

จะกี่ครั้ง ต้องกระวนกระวายหัวใจไม่รู้กี่ครั้ง เมื่อพบเธอ
เจอกี่ครั้ง เธอยังตราและตรึงหัวใจฉันไว้อย่างนั้น oh เธอ

ได้ไหมให้เราอยู่ด้วยกัน อยากบอกรักเบา ๆ ในทุกวัน
แต่จินตนาการได้เท่านั้น เท่านั้น

คิดไปข้างเดียว ว่าสองเรา ล่องลอยบนสวรรค์
รักกันสวยงามตลอดไป
รักเองเออเอง อยู่ข้างเดียว เก็บอยู่ในหัวใจ
แล้วต้องทำไง จะได้รักกัน

เพียงเธอมาคุยและมาทักทาย
ใจละลายลงไปกองแทบจะบ้าตาย
มันเพ้อไป เกินห้ามใจไปไกลทุกที
พยายามจะไม่คาดหวัง
แต่มองตาเธอแล้วก็พังก็พลาดทุกที
เธอเหมือนมีแรงดึงดูดใจฉันไป

ฝันว่าเราอยู่ด้วยกัน อยากบอกรักเบาๆในทุกวัน
แต่จินตนาการได้เท่านั้น แค่นั้น

คิดไปข้างเดียว ว่าสองเรา ล่องลอยบนสวรรค์
รักกันสวยงามตลอดไป
รักเองเออเอง อยู่ข้างเดียว เก็บอยู่ในหัวใจ
แล้วต้องทำไง จะได้รักกัน

แม้เป็นจินตนาการ แค่ได้จินตนาการ
กับเธอคนนี้ oh baby you
แม้เป็นจินตนาการ แค่ได้จินตนาการ
กับเธอคนนี้ ก็ยังดีกว่าไม่ได้รักกัน

คิดไปข้างเดียว ว่าสองเรา ล่องลอยบนสวรรค์
รักกันสวยงามตลอดไป
รักเองเออเอง อยู่ข้างเดียว เก็บอยู่ในหัวใจ
แล้วต้องทำไง จะได้รักกัน

I wish you are right here with me
my heart belongs to you

I wish you are right here with me
my heart belongs to you