เนื้อเพลง ควายลงหนอง

(เกริ่น) ควายของอ้ายมันใกล้ตายน้ำ
ยามหน้าแล้งน้ำแห้งเหือดหาย
หนองนาน้องนั้นมีน้ำหลาย
ขอเอาควายของอ้าย ลงหนองน้องแน่เด้อ…คนดี

หนอง หนองน้องมันหนองใหญ่
บ่มีไผ๋ท่อบ่อกว้างคักอีหลี
น้ำไหลลงฮองเจิ่งนองตลอดปี
บ่มีที่จะเหือดแห้ง

แก้มแดงโปรดหลูโตนแหน่เด้อ
อ้ายเจอปัญหายามหน้าแล้ง
แอ่งน้ำบ้านอ้ายกลายเป็นดินระแหง
ขี้ตมครึ่งแข้ง มันแล้งแฮงยามเดือนสาม

ควาย ควาย ควาย บักตู้อ้าย
มันหิวกระหายร่างกายขาดน้ำ
ควาย ควาย ควาย เด้อบักตู้
มันอยู่บ่เป็นเคยเล่นตู้มต้าม
เจ้าผู้จบ โอ้เจ้าผู้งาม
เจ้าผู้จบ ผู้ใด้นาทาม
หนองน้ำใหญ่ใหญ่ ให้อาศัยแหน่เนื้อทอง

*ขอเอาควายลงหนองน้อง
ลอยอ่องล่องกินน้ำน้อง
ขอเอาควายล้างหนองน้อง
ให้มันผ่องเหลี่ยมม่องม่อง
ขอเอาควายแซหนองน้อง นอนในหนอง
หนองน้ำน้องแหน่เดอแน่เดออีนาง
เอ้ย เอิงเอย เอิงเอย เออเอ่อเอิงเอย
เด้อนางเดอ เด้อเด้อนางเด้อ เด้อ เด้อ นางเด้อ

หนอง หนอง น้องมันหนองใหญ่
เอาควายลงไปให้มันเซา ปากหมอง
สิค่อย ค่อยย่องเอาควายลงหนอง
ลงกินน้ำน้อง รับรอง บ่พัง ดอกเด้อฝั่งหนอง
รับรอง บ่พังดอกเด้อฝั่งหนอ

(ซ้ำ *)