เนื้อเพลง ความโดดเดี่ยว

อย่า คาด หวัง ใครหลายคนบอกฉันว่า
อย่า คาด หวัง ความสัมพันธ์ใดใดนั้น
ไม่ จี รัง ทุกสิ่งเปลี่ยนแปลงได้ ทุก วิ นา ที
อย่า ใส่ ใจ ใครหลายคนก็สอนว่า
อย่า ใส่ ใจ แม้ว่าฉันจะหวังดี
มาก เท่า ไร สุดท้ายทุกคนต้อง ดู แล ตัว เอง

อยู่กับมันให้ชิน จิตใต้สำนึกมันบอกว่าฉัน
ต้องอยู่กับมันให้ชิน ไอ้ความโดดเดี่ยวเดียวดายที่มี
ต้องอยู่กับมันให้ชิน ถึงมันจะคอยบีบคั้นหัวใจ
ต้องอยู่กับมันให้ชิน เพราะสุดท้ายทุกคนจะทอดทิ้งเราไป

เป็น หรือตาย รักแค่ไหนก็ไม่อาจรั้งไว้
หากเขา อยากไป ยิ่งผูกมัดเท่าไหร่ก็ยิ่งปวดร้าว
เมื่อถึง เวลา ความจริงที่แสนเปลี่ยวเหงาจะตอกย้ำเรา
ว่าใครที่เขารักเรา หรือใครที่ไม่เคยเห็นค่า
แล้วจะรู้ว่าที่ผ่านมา เราโดดเดี่ยวเพียงใด

อย่า ยึด ถือ ฉันจึงสอนตัวเองว่า
อย่า ยึด ถือ แม้คนที่ฉันรักแค่
เพียง หยิบ มือ ก็ล้วนเดินไปจาก ฉัน หมด ทุก คน
เจ็บ ใช่ ไหม ความหวังดีทำร้ายมัน
เจ็บ ใช่ ไหม ที่เขาไม่ได้ตอบแทนอย่าง
ที่ หวัง ไว้ สุดท้ายทุกคนต้อง ดู แล ตัว เอง

อยู่กับมันให้ชิน จิตใต้สำนึกมันบอกว่าฉัน
ต้องอยู่กับมันให้ชิน ไอ้ความโดดเดี่ยวเดียวดายที่มี
ต้องอยู่กับมันให้ชิน ถึงมันจะคอยบีบคั้นหัวใจ
ต้องอยู่กับมันให้ชิน เพราะสุดท้ายทุกคนจะทอดทิ้งเราไป

เป็น หรือตาย รักแค่ไหนก็ไม่อาจรั้งไว้
หากเขา อยากไป ยิ่งผูกมัดเท่าไหร่ก็ยิ่งปวดร้าว
เมื่อถึง เวลา ความจริงที่แสนเปลี่ยวเหงาจะตอกย้ำเรา
ว่าใครที่เขารักเรา หรือใครที่ไม่เคยเห็นค่า
แล้วจะรู้ว่าที่ผ่านมา เราโดดเดี่ยวเพียงใด

ฉันรู้จักใครต่อใครมากมาย
แต่มันกลับเหงาสุดขั้วหัวใจ
นี่ฉันรู้จักเธอจริงหรือเปล่า หรือว่าไม่เลย
สัญญาว่ารักแม้จะห่างไกล
รู้ตัวอีกครั้งทุกคนห่างไป
นี่ฉันรู้จักเธอจริงหรือเปล่า หรือว่าไม่เลย
ทำไมต้องยอมรับความเปลี่ยนแปลง
เพราะที่เปลี่ยนแปลงมันไม่ใช่ฉัน
นี่ฉันรู้จักเธอจริงหรือเปล่า หรือว่าไม่เลย
ฉันที่มันยึดติดความสัมพันธ์
เพราะฉันยังเห็นว่ามันสำคัญ
นี่ฉันรู้จักเธอจริงหรือเปล่า
หรือว่าไม่เลย ฉันไม่เคย ฉันไม่เคย ฉันไม่เคย
ฉัน ไม่ เคย รู้ จัก เธอ เลย เพียง สัก นิด!
ฉัน ไม่ เคย รู้ จัก เธอ เลย สัก นิด!
ฉัน ไม่ เคย รู้ จัก ใคร เลย สัก นิด!

Laugh, and the world laugh with you.
Weep, and you weep alone.

No!
No one really cares.
No one ever realize I am here or there.
No more sincerity for anyone.
Your love is just another illusion, just a goddamn illusion.

Born alone, die alone.
Born alone, die alone.
Born alone, die alone.
Born alone, die alone.

Shattered and torn. Broken in pieces.
All hope is gone. Fools to the honest.
Be solitude if friendships are fake.
I won’t let you hurt me again!
BECAUSE I

Born alone, die alone.
Born alone, die alone.
Born alone, die alone.
Born alone, die alone.

Born alone, die alone.
Born alone, die alone.
Born alone, die alone.
Born alone, die alone.
Born alone, die alone.
Born alone, die alone.
Born alone, die alone.
Born alone, die alone.

อยู่กับมันให้ชิน จิตใต้สำนึกมันบอกว่าฉัน
ต้องอยู่กับมันให้ชิน ไอ้ความโดดเดี่ยวเดียวดายที่มี
ต้องอยู่กับมันให้ชิน ถึงมันจะคอยบีบคั้นหัวใจ
ต้องอยู่กับมันให้ชิน
เพราะสุดท้าย
กูจะมีแต่กูที่อยู่กับกูจนวันสุดท้าย
กูจะทนเดียวดายไม่นานสักวันกูจะรับได้
กูจะวิปลาสพินาศยังไงต้องอยู่ให้ได้
กูต้องอยู่ให้ได้

เป็น หรือตาย รักแค่ไหนก็ไม่อาจรั้งไว้
หากเขา อยากไป ยิ่งผูกมัดเท่าไหร่ก็ยิ่งปวดร้าว
เมื่อถึง เวลา ความจริงที่แสนเปลี่ยวเหงาจะตอกย้ำเรา
ว่าใครที่เขารักเรา หรือใครที่ไม่เคยเห็นค่า
แล้วจะรู้ว่าที่ผ่านมา

เป็น หรือตาย รักแค่ไหนก็ไม่อาจรั้งไว้
หากเขา อยากไป ยิ่งผูกมัดเท่าไหร่ก็ยิ่งปวดร้าว
เมื่อถึง เวลา ความจริงที่แสนเปลี่ยวเหงาจะตอกย้ำเรา
ว่าใครที่เขารักเรา หรือใครที่ไม่เคยเห็นค่า
แล้วจะรู้ว่าที่ผ่านมา

เราโดดเดี่ยวฉิบหาย