เนื้อเพลง ความโง่ที่กําลังจะชนะ

หากยอมให้มันคลืบคลาน เข้ากลืนสมองเมื่อไหร่
มันคงจะยากเกินไป สมองที่มันคิดเพี้ยนไป
จะหัน ไปทางไหน มันก็มีแต่ความมืดมิด

ไม่มีทางออก มันไมมีแม้ แสงไฟนําทาง คงจําต้องรับมัน
ให้ความชั่วที่จ้องควบคุมจิตใจ
มันคงทําให้ฉันหลงลืมเรื่องที่เคยผ่าน
ฉันจะลืมมันหมดทุกอย่าง

อยู่ จมไปกับความมืดมิด จิตใจที่ละลาย ให้มันเลือดไหล ให้ระบาย
หยุด ให้ความเจ็บปวดหยุดความคิด
ละลายความทรมาน ให้เลือดมันไหล ให้ฉันอาบ

ความโง่งม พยายามเอาชนะ จิตใจที่ยังไม่ตาย
ความมืดมนที่กําลังครอบงําสมองข้างใน มันจะชนะไหม?