เนื้อเพลง ความรุนแรง

I need to break something. I need to hit this shit hard.
I need to fuck up all the greats. I’ll tear everything apart.
So no one can see my weakness, all the tears I try to hide.
Because you just wake the demon in me. Now I’m ready to set this world on fire.
Set this world on fire.

ทนมานาน จนมันคงนานเกินไป จิตใจที่เคยอ่อนโยนเริ่มมีสภาพ อ่อนแอ
ยอมมานาน กับการต้องถูกรังแก มันไม่ใช่พ่อใช่แม่แล้วกูต้องแคร์มันทําไม

จงไปเอาคืน จงไปตีรัน จงไปฆ่าฟัน จงไปทําลาย ไม่ต้องยั้งมือ ไม่ต้องใจดี เอาให้เต็มที่ เอาให้สาใจ
จงไปเอาคืน จงไปตีรัน จงไปฆ่าฟัน จงไปทําลาย ไม่ต้องยั้งมือ ไม่ต้องใจดี เอาให้เต็มที่

ฉันกําลังกลายเป็นปีศาจ ฉันมองตาขวาง ฉันพร้อมจะจองเวร ดังไฟแผดเผาเอาให้ล้างบาง
ฉันกลายเป็นปีศาจ ฉันคือเภทภัย คือผลพวงจากความ รุนแรงที่ทุกคนประเคนใส่
ไม่มีธรรมะ ไม่มีอธรรม มีแต่ตัวฉันที่โดนกระทําจากใครต่อใคร
พอทีการขอขมา พอทีความเมตตา ตาย เป็น ตาย

Set this world on fire.

ถูกกดดันจนใจมันชินชา คุณธรรมเป็นเรื่องบ้าบอ
อย่าบอกฉันให้หยุดหรือให้พอ ไม่อยากเจ็บก็ถอยออกไป
เคยเป็นคนดี อดทนอดกลั้นจนใจมันทนไม่ไหว
อสูรในใจ ที่พวกมึงสร้างมันเลยสั่งกู

จงไปเอาคืน จงไปตีรัน จงไปฆ่าฟัน จงไปทําลาย ไม่ต้องยั้งมือ ไม่ต้องใจดี เอาให้เต็มที่ เอาให้สาใจ
จงไปเอาคืน จงไปตีรัน จงไปฆ่าฟัน จงไปทําลาย ไม่ต้องยั้งมือ ไม่ต้องใจดี เอาให้เต็มที่

ฉันกําลังกลายเป็นปีศาจ ฉันมองตาขวาง ฉันพร้อมจะจองเวร ดังไฟแผดเผาเอาให้ล้างบาง
ฉันกลายเป็นปีศาจ ฉันคือเภทภัย คือผลพวงจากความ รุนแรงที่ทุกคนประเคนใส่
ทั้ง ๆ ที่ใจ ไม่เคยต้องการ เป็นอันธพาลเป็นคนเลวร้ายในสายตาใคร
แต่มันก็สายไป ฉันไม่อาจยั้งใจ กลาย เป็น แบบ พวก มัน

I need to break something. I need to hit this shit hard.
I need to fuck up all the greats. I’ll tear everything apart.
So no one can see my weakness, all the tears I try to hide.
Because you just wake the demon in me. Now I’m ready to set this world.

I want to hear your scream. I want to see you cry.
I want you to hurt as I do so you can realize.
I want you to feel so small. It makes me feel so alive.
But What have I become? I don’t think this is what I want for my life.

Jeopardizer. Become oppressor.
Fulfill with anger. I hate myself, and I want this nightmare over.

I want to hear your scream. I want to see you cry.
I want you to hurt as I do so you can realize.
I want you to feel so small. It makes me feel so alive.
But What have I become? I don’t think this is what I want for my life.

Jeopardizer. Become oppressor.
Fulfill with anger. I hate myself, and I want this nightmare over.

Jeopardizer. Become oppressor.
Fulfill with anger. I hate myself, and I want this nightmare over.

I never wanted to… I never wanted to… I never wanted to be a monster.

ฉันไม่เคยอยากเป็นปีศาจ ฉันไม่ต้องการ เมื่อความจําเป็นเปลี่ยนใจฉันให้พิกลพิการ
ฉันไม่อยากร้ายกาจ ปลดปล่อยฉันไป จากความรุนแรงที่กัดกินฉันดังไฟเผาใจ
แต่ฉันก็แค่คน อยู่ในวังวน เพราะคนทุกคนต้องเอาตัวรอดจึงต้องใจร้าย
ฉันควรทําอย่างไร

ให้ความรุนแรงจบสิ้นเสียที ให้ความรุนแรงจบสิ้นเสียที
ให้ความรุนแรงจบสิ้นเสียที ให้ความรุนแรงจบสิ้นเสียที

นะ หิ เวเรนะ เวรานิ สัมมันตีธะ กุทาจะนัง อะ เวเรนะ จะ สัมมันติ เอสะ ธัมโม สะนันตะโน