เนื้อเพลง ความทรงจำของฉันเป็นของเธอ

วันและคืนที่หมุนเวียนไป
ทำให้เราต้องพรากจากกัน
แต่เรื่องราวของเธอและฉัน
จะยังคงอยู่อย่างนั้นตลอดไป

ในบางทีที่เหงาจาง ๆ
คงอ้างว้างเหลือเกินใช่ไหม
อาจไม่เห็นว่าเธอเหนื่อยไหน
แต่ขอให้เชื่อใจ ให้ได้รู้

ความทรงจำของฉัน ที่มีจะยังเป็นของเธอ
ฉับรับรู้ถึงเธอไม่ว่าจะอยู่ไหน
ความทรงจำของฉันที่มีจะคอยปลอบหัวใจ
ทุกครั้งที่เธอหลับตาไม่ว่าเมื่อไหร่
ฉันจะอยู่ตรงนั้น

จะยินดีเมื่อเธอยิ้มได้
จะห่วงใยเมื่อเธอบอบช้ำ
ฉันคนนี้ จะอยู่ในความทรงจำ
ของฉันและเธอ ตลอดไป

ความทรงจำของฉัน ที่มีจะยังเป็นของเธอ
ฉับรับรู้ถึงเธอไม่ว่าจะอยู่ไหน
ความทรงจำของฉันที่มีจะคอยปลอบหัวใจ
ทุกครั้งที่เธอหลับตาไม่ว่าเมื่อไหร่
ฉันจะอยู่ตรงนั้น

ไม่ต้องกลัวว่าไม่มีใคร
ให้คิดถึงฉันไว้ในใจ
ตราบจนวันที่เราเจอกันอีกครั้ง

ความทรงจำของฉัน ที่มีจะยังเป็นของเธอ
ฉับรับรู้ถึงเธอไม่ว่าจะอยู่ไหน
ความทรงจำของฉันที่มีจะคอยปลอบหัวใจ
ทุกครั้งที่เธอหลับตาไม่ว่าเมื่อไหร่
ให้รู้ว่าฉันมีฉันข้างเธอเสมอไป
ในความทรงจำ