เนื้อเพลง ความดันโลหิตต่ำ

จบแล้วบ่ เบิดแล้วบ่ เบิดแล้วแม่นบ่ฮักเฮา
ลืมแล้วบ่ ลืมแล้วบ่ ลืมแล้วแม่นบ่ผู้สาวว่าอ้ายเป็นไผ

*ค่าว่าเลิกสำหรับเจ้ามันง่าย แต่ว่ากับอ้ายมันยากสิลืม
เจ้าลบเบิดแต่อ้ายฮักตืมให้คิดฮอดหลาย
เจ้ามีคนใหม่แต่อ้ายยังฮักคนเก่า
สิให้ลืมเจ้ามันกะคงบ่ง่ายคันอ้ายบ่ตาย…ไปจากชีวิตนี้

** ความดันโลหิตของอ้ายมันต่ำ ย้อนได้ฟังค่าว่าเฮาเลิกกัน
อาการหน้ามืดใจสั่นแทบย่างบ่ไหว
คงสิอยู่ได้อีกบ่ดนเมื่อน้องเจอคนที ดีกว่าอ้าย
ให้ความดันมันดรอปลงไปพร้อมการจากลา
คนที ฮักมันกะเจ็บ คนบ่เจ็บกะคือคนเบิดฮัก
เจ้าบ่แคร์แต่ว่าอ้ายเจ็บคัก ย้อนไปมักผู้หญิงหลายใจคือจังน้อง

(ซ้่า*,**)

(ซ้่า *,**)