เนื้อเพลง ความคิดฮอดที่จอดบ่ถึงใจ

กี่คำว่าฮักที่อ้ายส่งไป ถึงเธอ
กี่ความคิดถึงที่เธอบ่เคย หัวซา
ส่งไปเสมอแต่เธอไม่ตอบกลับมา
ยุ่งงานหรือว่ามีใครเข้ามาแทนกัน

มันเกิดอีหยังขึ้นมากับใจ ของเธอ
โปรดช่วยเสนอให้อ้ายเข้าใจ สักวัน
ปล่อยไปอย่างนี้มีแต่เหงาตายก็เท่านั้น
หมดความสำคัญแล้วบ่… คนจั่งอ้าย

มันคงเป็นความคิดฮอด
ที่เข้าไปจอดบ่ถึง.. หัวใจ
เป็นเพียงแค่ความคิดฮอด
ที่เธอไม่อยากรับรู้ แล้วใช่ไหม

หรือฮักเฮาเสื่อมความหมาย
คำที่เคยสัญญา กับอ้าย
ว่าสิฮักกันฮอดมื้อตาย
เจ้าลืมแล้วบ่แก้วตา..

หากเธอยังฮักก็ช่วยบอกกัน สักคำ
อย่าปล่อยให้ช้ำเพราะคิดไปเองแทบบ้า
หากเธอยังฮักก็ช่วยบอกอ้ายกลับมา
หากอ้ายเบิ่ดค่า กะบอกอ้ายสาสิได้ทำใจ

(ดนตรี)

มันคงเป็นความคิดฮอด
ที่เข้าไปจอดบ่ถึง.. หัวใจ
เป็นเพียงแค่ความคิดฮอด
ที่เธอไม่อยากรับรู้ แล้วใช่ไหม

หรือฮักเฮาเสื่อมความหมาย
คำที่เคยสัญญา กับอ้าย
ว่าสิฮักกันฮอดมื้อตาย
เจ้าลืมแล้วบ่แก้วตา..

ว่าสิฮักกันฮอดมื้อตาย
เจ้าลืมแล้วบ่แก้วตา…