เนื้อเพลง คนละคน

เธอเดินเข้ามาเข้ามาในชีวิต
มันเหมือนพรหมลิขิต
ที่ทำให้ได้เจอ
แต่พอนานไปเธอกลับเปลี่ยนผัน
ไม่สนใจกันและไม่เหมือนเดิม
ท่าทางแววตาคำพูด
คำจาของเธอนั้นเปลี่ยนไป
ฉันไม่ดีพอหรือว่าเธอมีคนใหม่
จากที่เคยใส่ใจจากที่เคยดูแล
แต่ตอนนี้มันไม่ใช่รู้ไหมว่าเธอ
เปลี่ยนไปเป็นรู้ไหมเธอ
เธอเปลี่ยนเป็นคนละคน
คนที่เคยดูแลฉันในยาม
เสียใจเธอไม่ไปไหน
เธอกอดฉันไว้เวลาฉันเหงา
เธอเปลี่ยนเป็นคนละคน
คนที่เคยบอกกับฉันว่าอย่าร้องไห้
แต่สุดท้ายเธอกลับ
เปลี่ยนเป็นคนละคน
คนที่เคยดูแลฉันในยามเสียใจ
เธอไม่ไปไหนเธอกอด
ฉันไว้เวลาฉันเหงา
เธอเปลี่ยนเป็นคนละคน
คนที่เคยบอกกับฉันว่าอย่าร้องไห้
แต่สุดท้ายเธอกลับทิ้งฉันไป
แหละสุดท้ายเธอก็มาเปลี่ยนใจ