เนื้อเพลง คนผู้ฮ้าย

อ้ายมันส่ำกองขี้ไก่โป่
บ่คึดเผลอโตเขามาใกล้
เกิดเป็นคนผู้ฮ้าย
บ่ควรได้เคียงนาง
เจ้ามันผู้งามปานวาดไว้
บ่คิดเผลอใจไปอยู่ข้าง
พอฮู้โตว่าต่าง
เจ็บกะส่างหัวใจ

อ้ายย้านมันสิเกินเลย
เเล้วถอนโตบ่ได้
อ้อมกอดผู้ฮ้าย
บ่ควรได้กอดนาง

เเค่ขี้ไก่โป่ บ่เเม่นไฮโซโก้หล่อ
เเค่ยากะขอ บ่เเม่นยาซองกองก้น
เป็นได้ส่ำเห็น บ่เกินคำว่าหลูโตน
เป็นได้เเค่คน คนพาเจ้าม่วน
ฮักเจ้าส่ำได้ อ้ายบ่คู่ควร
บักจนคนป่วน นี่มันบ่เเม่น
บ่อยากขี้ขี้ เเม่นเบิ่ดอ้อมเเขน
ขั่นสิหาเเฟน เคียงใกล้ ให้ไคกว่าอ้ายเเน่

อ้ายมันส่ำกองขี้ไก่โป่
บ่คึดเผลอโตเข้ามาใกล้
บ่สมควรให้ท้าย
ให้เซาใจเทคเเคร์
อ้ายก็ฮู้โตดี ว่าอนาคตต้องเเย่
บ่อาจสิดูเเล เขาพาเจ้าไปได้ดี

เเค่ขี้ไก่โป่ บ่เเม่นไฮโซโก้หล่อ
เเค่ยากะขอ บ่เเม่นยาซองกองก้น
เป็นได้ส่ำเห็น บ่เกินคำว่าหลูโตน
เป็นได้เเค่คน คนพาเจ้าม่วน
ฮักเจ้าส่ำได้ อ้ายบ่คู่ควร
บักจนคนป่วน นี่มันบ่เเม่น
บ่อยากขี้ขี้ เเม่นเบิ่ดอ้อมเเขน
ขั่นสิหาเเฟน เคียงใกล้

เเค่ขี้ไก่โป่ บ่เเม่นไฮโซโก้หล่อ
เเค่ยากะขอ บ่เเม่นยาซองกองก้น
เป็นได้ส่ำเห็น บ่เกินคำว่าหลูโตน
เป็นได้เเค่คน คนพาเจ้าม่วน
ฮักเจ้าส่ำได้ อ้ายบ่คู่ควร
บักจนคนป่วน นี่มันบ่เเม่น
บ่อยากขี้ขี้ เเม่นเบิ่ดอ้อมเเขน
ขั่นสิหาเเฟน เคียงใกล้
ให้ไคกว่าอ้ายเเน่

ขั่นสิหาเเฟน เคียงใกล้
ให้ไคกว่าอ้ายเเน่