เนื้อเพลง คนขี้อ่อย

หากว่าความคิดถึงไม่เคยมีความหมาย
หากว่าคําสุดท้ายคือคําร่ำลา
หากว่าสิ่งที่เห็นมันคือภาพลวงตา

ได้โปรด เห็นใจ เถิดหนา

โปรด อย่า ทํา ให้ รัก อย่ามาทําให้รัก ถ้าไม่มีหัวใจ
ฝากเพียงรอยบาดแผลแล้วก็เดินหนีไป
หมดอารมณ์ก็ทิ้ง ฉันเธอทําได้ไง ฉันต้องทรมานเธอรู้ไหม

หากว่าคําว่ารักมันคือความผูกผัน
สิ่งที่เธอให้ฉันมันคืออะไรกัน
ไม่ว่าดีหรือร้ายในความรู้สึกนั้น

ได้โปรด เห็นใจ เถิดหนา

โปรด อย่า ทํา ให้ รัก อย่ามาทําให้รัก ถ้าไม่มีหัวใจ
ฝากเพียงรอยบาดแผลแล้วก็เดินหนีไป
หมดอารมณ์ก็ทิ้ง ฉันเธอทําได้ไง ฉันต้องทรมานเธอรู้ไหม

ฉันต้องทรมานเธอรู้ไหม ฉันต้องทรมานขนาดไหน ฉันต้องทรมานอีกแค่ไหน

โปรด อย่า ทํา ให้ รัก อย่ามาทําให้รัก ถ้าไม่มีหัวใจ
ฝากเพียงรอยบาดแผลแล้วก็เดินหนีไป
หมดอารมณ์ก็ทิ้ง ฉันเธอทําได้ไง ฉันต้องทรมานเธอรู้ไหม
อย่ามาทําให้รัก ถ้าไม่มีหัวใจ
ฝากเพียงรอยบาดแผลแล้วก็เดินหนีไป
หมดอารมณ์ก็ทิ้ง ฉันเธอทําได้ไง ฉันต้องทรมานเธอรู้ไหม