เนื้อเพลง ข้างเธอ

ทุกครั้งที่เธอมองขึ้นไป บนฟ้าอันแสนจะกว้างใหญ่
จะเห็นเมฆที่เคลื่อนไหว ไหลไปตามสายลม แล้วมันก็หายไป

เข็มของนาฬิกาไม่หยุดหมุนไม่ว่าจะยังไง และมันยังคงเดินต่อ
จากวันเปลี่ยนเดือนให้เป็นปี แต่ฉันจะยังคงอยู่

* (เพราะฉันจะ) อยู่ตรงนี้ไม่ไปไหน ต่อให้โลกทั้งใบจะแปรเปลี่ยน
แค่เธอรู้ว่ามีฉัน ที่จะยังคอยกอดเธอไว้

** จะอยู่ตรงนี้เสมอ บอกเธอว่าไม่ไปไหน
และจะยังยืนยันให้เธอมั่นใจ
ขอเพียงแค่เธออย่าปล่อยมือฉัน
ไม่ว่าทุกข์หรือสุขใจ ฉันจะยืนข้าง ๆ เธอ

แม้บางคราวการเดินทาง อาจทำให้เราต้องท้อใจ
ถ้าเธอนั้นมีน้ำตา จะทำให้เธอนั้นยิ้มได้ ขอเธอจงเชื่อในตัวฉัน

***จะอยู่ตรงนี้เสมอ บอกเธอว่าไม่ไปไหน
และจะยังยืนยันให้เธอมั่นใจ
ขอเพียงแค่เธออย่าปล่อยมือฉัน
ไม่ว่าทุกข์หรือสุขใจ ฉันจะ…
อยู่ตรงนี้เสมอ บอกเธอว่าไม่ไปไหน
และจะยังยืนยันให้เธอมั่นใจ
ขอเพียงแค่เธออย่าปล่อยมือฉัน
ไม่ว่าทุกข์หรือสุขใจ ฉันจะยืนข้าง ๆ เธอ…ข้าง ๆ เธอ