เนื้อเพลง ข้อสอบหัวใจ(ห้ามใครมาลอก)

เมื่อก่อนตอนเรียนก็เคยลอกกัน
ข้อสอบการบ้านส่งงานคุณครู
คำเฉลยก็เคยให้ดู
เรื่องความรู้แบ่งปันกันไป
แต่ในตอนนี้ เรื่องของหัวใจ
ลอกกันบ่ได้ ของใคร ของมัน

มีสิทธิ์เลือกตอบ กอ ขอ คอ งอ
ก็อย่ามาจ่อเป็น ก ข ค กัน
เมื่อรู้ว่าเราเลือกเขาคนนั้น
จะมาลอกกันเหมือนเดิม บ่ได้

เพราะข้อสอบใจลอกบ่ได้ มันหึง มันหวง
รักน้อยก็ห่วงรักมากก็หวงขาดใจ
เพราะคำตอบใจลอกบ่ได้ มันลับเฉพาะ
ลอกกันไม่เหมาะคำตอบเฉพาะหัวใจ

จะมาเสาะทำไม จะมาแซะทำไม
จะมาส่องทำไม (ไม่ได้)
จะมาแอบทำไม จะมาแอ๊บทำไม
จะมาอ่อยทำไม (ไม่ได้)
จะมาเหล่ทำไม จะมาลอกทำไม
จะมาไลค์ทำไม (ไม่ได้)
ทราบแล้วเปลี่ยน อย่ามาเนียนลอกใจ
ขอเลย ขอเลย

เพื่อนกับแฟนคะแนนให้ใจ
พึ่งพาได้แต่แคร์ใจกัน
เมื่อสมัยที่เรียนร่วมชั้น
ลอกการบ้านส่งครูนั้นเคย
แต่เรื่องรัก ต้องขอร้องเลย
ฟ้าดินจะเย้ย ห้ามใช้ร่วมกัน

มีสิทธิ์เลือกตอบ กอ ขอ คอ งอ
ก็อย่ามาจ่อเป็น ก ข ค กัน
เมื่อรู้ว่าเราเลือกเขาคนนั้น
จะมาลอกกันเหมือนเดิม บ่ได้

เพราะข้อสอบใจลอกบ่ได้ มันหึง มันหวง
รักน้อยก็ห่วงรักมากก็หวงขาดใจ
เพราะคำตอบใจลอกบ่ได้ มันลับเฉพาะ
ลอกกันไม่เหมาะคำตอบเฉพาะหัวใจ

จะมาเสาะทำไม จะมาแซะทำไม
จะมาส่องทำไม (ไม่ได้)
จะมาแอบทำไม จะมาแอ๊บทำไม
จะมาอ่อยทำไม (ไม่ได้)
จะมาเหล่ทำไม จะมาลอกทำไม
จะมาไลค์ทำไม (ไม่ได้)
ทราบแล้วเปลี่ยน อย่ามาเนียนลอกใจ
ขอเลย ขอเลย