เนื้อเพลง ขี้ไข่ขาง

ฮู้โตดีว่าเป็นได้ส่ำได๋กับนาง ขี้ไข่ขางบ่ควรอยู่ข้างแนวกิน สองเฮามันบ่สม
อย่ามางมมาซาวกับดิน สิ่นนักเรียนสิเปื้อนขี้แมงวัน……
มีผู้ชายดีดีร้อยพันสมกั่วอ้าย เขาสิพาเจ้าหย่างไปไกลสู่ฝัน
อ้ายมันคนขี้ทุกข์ พ่อแม่เจ้าเขาสิรำพัน อย่าดัน อย่าดื้อบ่คือให้วาง…

* ขี้ไข่ขาง บ่สมสิหย่างเคียงหล่า อย่าหัวซา เอามาให้เปื้อนเสื้อนาง
ขี้ไข่ขาง จั่งอ้าย มันสมปากไหฮ้างฮ้าง ไปตั้งใจเรียนสานาง เฮาบ่แม่น

**เฮามันแตกต่างกันเกิน หยับออกเถาะเพิ่นจงไป ลืมสาสัญญาปากไหอย่าไปฮ่ำฮอน..
หยับออกจากหม่องคนซัง ขี้ไข่ขางฮ่างร่างหนอน อย่าเอาเข้าเฮือนเข้าบ่อน มันตำ…เอาซ้อนตักดึกเข้าป่า

(ซ้ำ * ,*)

ไปตั้งใจเรียนสานาง เฮาบ่แม่น