เนื้อเพลง ขาดอ้ายแล้วน้องสิหนาว

เหมือนเป็นหิ่งห้อย เฝ้าคอยมองแสงจันทรา
เสียงเรไร แว่วมา ยิ่งฟังยิ่งเหงา จับใจ
แสงเมืองบางกอก หลอกเจ้า ให้หลงทางไป
อ้างว้างในใจ เดินไปไม่มี จุดหมาย
ก่อนลาจากกัน สองเรา ร่วมคำ สาบาน
มั่นในวิมาน หิ่งห้อย สองเราคืนนั้น

* แต่เจ้า ก็ ลืม แม้คืนที่เคยจูบลา เจ้าลืม ท้องนา ที่เคยร่วมเรียงเคียงฝัน
น้อง มีรัก ใหม่ สุดท้ายเราต้อง จากกัน
เจ้าลืมคำ นั้น ขาดอ้าย แล้วน้องสิหนาว

ดนตรี…………………………

แม้เป็นหิ่งห้อย ที่มีแค่แสง ลางๆ
ไม่อาจนำทาง ส่องแสงชีวิต ให้ เรา
แต่มันยังรัก มั่นคงซื่อตรงเหมือนเก่า
หิ่งห้อย คอยเหงา จันทร์เจ้า ไม่หวนคืนมา

* แต่เจ้า ก็ ลืม แม้คืนที่เคยจูบลา เจ้าลืม ท้องนา ที่เคยร่วมเรียงเคียงฝัน
น้อง มีรัก ใหม่ สุดท้ายเราต้อง จากกัน
เจ้าลืมคำ นั้น ขาดอ้าย แล้วน้องสิหนาว

SOLO………………………….

* แต่เจ้า ก็ ลืม แม้คืนที่เคยจูบลา เจ้าลืม ท้องนา ที่เคยร่วมเรียงเคียงฝัน
น้อง มีรัก ใหม่ สุดท้ายเราต้อง จากกัน
เจ้าลืมคำ นั้น ขาดอ้าย แล้วน้องสิหนาว
น้องมีแฟนใหม่ ความรักต้องพรากจากกัน
เจ้าลืมคำ นั้น ขาดอ้าย แล้วน้องสิหนาว
เจ้าลืมคำ นั้น ขาดอ้าย แล้วน้องสิหนาว