เนื้อเพลง ขั่วไข่

ตื่นกะสวยขี้ตาบ่ล้าง เวียกงานบ่สร้างถามหาตะแนวกิน
เลยหย่างเข้าไปในครัวละเห็นยายยืนอยู่กะเลยฮ้องให้ได้ยิน
ยายสะเดิดเกือกหัวเลาคว่ำ กะเลยเว้าซ้ำว่าข่อยหิวเข่าเด้อ
ยายจ๋าละขั่วไข่ให้แหน่ ละต้องตายแท้ ๆ คั่นข่อยบ่ได้กินเข่า

*พอแล้ว ๆ ยายเลากะหย่างมา..แล้วกะบอกข่อยว่าเลาขั่วไข่แล้ว ๆ
แต่โอ้ยห่าดับแนว ฝันสลายขั่วไข่

**ยายข่องขาข่อยไข่มันกะเลยขวั่มขาข่อยกะเลยบวมขั่วไข่กะบ่ได้กิน
เลยหย่างไปหาแม่สิให้แม่ขั่วให้ แม่ตอบทันใดละว่าไข่เบิดแล้ว
หนหวยยายหลาย กะข่อยอยากกินขั่วไข่

***กะเฮ็ดไข่ข่อยขวั่ม ไข่มันขวั่มไข่มันขวั่มกะข่อยสิกินขั่วไข่ เป็นหยังคึข่องขาข่อย

Solo

จบจ้อยความฝันที่มี ตื่นมาเซ่านี่หิวเข่าบ่ได้กิน เลยขอโบกมืออำลา นอนต่อละหวาสอดแจ้งมื้ออื่น

ซ้ำ ,*,**,**,***