เนื้อเพลง ขอบล็อคเฟส

เรื่องเฮาสองคนให้มันจบลงแค่นี้ จากนี้ให้พี่กลับไปหาเขา
จบฮัก..ที่มันแบ่งเป็นสามเศร้า เจ็บเหงา ขอก้าวหย่างไปจากพี่
เมื่อเงาฮักมี ใจพี่นั้นมีเจ้าของ ตั๋วน้องให้ฮักมาตั้งหลายปี
น้องยืน..บ่ได้อยู่ในจุดนี้ ฮักพี่แต่ว่ามื้อนี้ต้องไกล…

อ้ายเป็น..ผู้ชายคนแรกที่ฮัก นอกจากอีพ่อกะคือโตอ้าย
ขอบล็อค ทั้งเบอร์ทั้งเฟสทั้งไลน์จากอ้ายแม้ต้องฟูมฟายน้ำตา…
เรื่องเฮาสามคนให้มันจบลงแค่นี้ ส่งพี่มื้อนี้กลับคืนชายคา
ลืมฮัก..ที่เฮาถักทอกันมา อ้ายจ๋า..ชาตินี้น้องบ่แม่นคู่…

(ซ้ำ)…..

อ้ายเป็น..ผู้ชายคนแรกที่ฮัก นอกจากอีพ่อ กะคือโตอ้าย
ขอบล็อค ทั้งเบอร์ ทั้งเฟส ทั้งไลน์ จากอ้ายแม้ต้องฟูมฟายน้ำตา…
เรื่องเฮาสามคน ให้มันจบลงแค่นี้ ส่งพี่มื้อนี้กลับคืนชายคา
ลืมฮัก..ที่เฮาถักทอกันมา อ้ายจ๋า..ชาตินี้น้องบ่แม่นคู่…