เนื้อเพลง ของฮัก

ตกหลุมฮัก เป็นการถาวร บ่อาจถอนหัวใจให้เซาฮัก อ้ายได้เลยมื้อนี่
ขาดบ่ได้ กะของมันต้องมี เจอคนฮักดี ๆ ต้องรักษาเท่าชีวีบ่ให้ไผ

*ไผสิมาทึกทัก เอาของหวงของฮัก บ่แม้นไฮโลเด้ะบ่ให้ยักเอาไปไสทั้งนั่น มั่นใจว่าคน ๆ นี้ เกิดมาเป็นคู่กัน เป็นมากกว่าคนสำคัญ อ้ายคือของฮัก
ตกหลุมแล้ว บ่แคล้วเป็นคู่กัน หากยังมีลมหายใจถึงไหนถึงกัน นานวันบ่มีเสื่อมคลาย

สีชมพู โลกนี้ช่างงดงาม อบอุ่นหลายหม่องได๋ก็ตามที่มีอ้ายอยู่

ซ้ำ (*)

จอง ๆ ๆ บอกว่าจอง ๆ ๆ แล้วเธอ เธอ ๆ ๆ ต้องเป็นเธอ ๆ ๆ ได้ยินบ่