เนื้อเพลง ขอขมาวิญญาณแม่

มันคงสายไป ที่ลูกใภ้ซั่ว ๆ สิมีโอกาสปรับตัวเป็นคนดี
แทนที่สิได้เว้าต่อหน้า ขอขมาความซั่วที่มี
แต่ตอนนี้ ได้เว้านำแต่หน้าธาตุ

*กรรมมันตามทัน คือวันที่ลูกเฮ็ดกับแม่
เข้าใจอย่าถ่องแท้ อกคนเป็นแม่มันคิดจั่งได๋
เมื่อถืกคนฮัก ดั่ง แก้วตาดวงใจ
ทำร้ายใจกายของคนเป็นแม่

**ต้องให้กรวดน้ำอีกกี่พันลิตร จั่งสิไถ่ชีวิตออกจากกรรมได้
กะฮู้อยู่ว่าเคยผิดไป ให้อภัยลูกแหน่
ที่ทำไปย้อนหน้ามืดตามัว ความโลภพาซั่ว เข้าใจเด้อแม่
อโหสิกรรมให้ลูกใภ้แหน่ เด้อแม่ย่า

*กรรมมันตามทัน คือวันที่ลูกเฮ็ดกับแม่
เข้าใจอย่าถ่องแท้ อกคนเป็นแม่มันคิดจั่งได๋
เมื่อถืกฮัก ดั่ง แก้วตาดวงใจ
ทำร้ายใจกายของผู้เป็นแม่

**ต้องให้กรวดน้ำอีกกี่พันลิตร จั่งสิไถ่ชีวิตออกจากกรรมได้
กะฮู้อยู่ว่าเคยผิดไป ให้อภัยลูกแหน่
ที่ทำไปย้อนหน้ามืดตามัว ความโลภพาซั่ว เข้าใจเด้อแม่
อโหสิกรรมให้ลูกใภ้แหน่ เด้อแม่ย่า

**ต้องให้กรวดน้ำอีกกี่พันลิตร จั่งสิไถ่ชีวิตออกจากกรรมได้
กะฮู้อยู่ว่าเคยผิดไป ให้อภัยลูกแหน่
ที่ทำไปย้อนหน้ามืดตามัว ความโลภพาซั่ว เข้าใจเด้อแม่
อโหสิกรรมให้ลูกใภ้แหน่ เด้อแม่ย่า