เนื้อเพลง ก่อนใคร

เธอมีใครที่เข้ามาแทนที่ฉัน
และเค้าเป็นคนสำคัญ ฉันต้องเข้าใจ
ก่อนจะรักเธอได้บอกกับเขาไหม
ว่าเธอยังมีฉันอยู่ ก่อนหน้าใครใคร

ก็รู้ว่าใจเธอไม่เหมือนเดิม
ตัวฉันไม่มีอะไรเพิ่มเติม
ยังคงรักอยู่ถึงแม้ใจเธอไปหาใคร

อยากหายไปโดยไม่พยายาม
แต่โลกของฉันยังคงหมุนตาม
เธอคนนี้ ยังคงหวังอยู่แม้ไม่มีทาง

ฝืนทนต่อ (ฉันจะรอต่อไป)
แม้จะท้อใจ (แม้ไม่มีทาง)
ฝืนทนอยู่ ก็จะลอง
ทำความเข้าใจและรับรู้

เธอมีใครที่เข้ามาแทนที่ฉัน
และเค้าเป็นคนสำคัญ ฉันต้องเข้าใจ
ก่อนจะรักเธอได้บอกกับเขาไหม
ว่าเธอยังมีฉันอยู่ ก่อนหน้าใครใคร

ฝืนทนต่อ (ฉันจะรอต่อไป)
แม้จะท้อใจ (แม้ไม่มีทาง)
ฝืนทนอยู่ ก็จะลอง
ทำความเข้าใจและรับรู้

เธอมีใครที่เข้ามาแทนที่ฉัน
และเค้าเป็นคนสำคัญ ฉันต้องเข้าใจ
ก่อนจะรักเธอได้บอกกับเขาไหม
ว่าเธอยังมีฉันอยู่ ก่อนหน้าใครใคร

มาก่อนใคร
อยุ่เป็นเศษใจ
ของเธอ