เนื้อเพลง ก่นร่อง

ตั้งแต่ ละพ้ออ้ายมื้อนั้น น้องนี้อยากสิไปเป็นดอง
อยากสิไปเป็นเจ้าของ ของอ้าย น้องมักแฮ๊งแฮง
เฮ็ดจั่งใดจั่งสิได้ฮักกัน ได้มีความสัมพันธ์ยามแลง
อยากไห่ไถ นาท่งน้อยคำแพงเด้น้อ

*แม่บอก คันอยากเป็นลูกเขย
ให้ลุกมาหาอยู่บ้านก่อนสาย
ให้เตรียมบักจกมานำเด้ออ้าย
น้องสิพาไป

**ไปก่นร่อง ก่นร่องก่น ไปก่นร่อง ก่นร่องก่น
ไปก่นร่อง ไปก่นร่อง
ไป่ก่นร่อง ก่นร่องก่น ไปก่นร่อง ก่นร่องก่น
ไป่ก่นร่อง

***ร่องน้ำบ้านน้องมันตัน
ให้อ้ายมาดันๆๆร่องให้
แม่น้องบอกหยัง อ้ายกะเฮ็ดให้ไป
เผื่อเฮา สิได้ ๆ ๆ ๆ ฮักกัน..

ซ้ำ * , ** , *** ,**,