เนื้อเพลง กูฮักมึง(ส่ำได๋)

เจ็บหม่องหัวใจ แต่น้ำไปไหลออกตา
ไหลมาฮาดใจ
บ่สน บ่งึด กะซ่างแล้วแต่สิอยู่จั่งได๋
เว้าง่าย ๆ เลยบ่ น้อ..

*กะแม่นแหล่วสู ได้ไปอยู่นำกัน
ถิ่มกูให้ตายกะซางหัวเถาะ
เฮ็ดคือจั่งว่ากู นี่เป็นหมาคักเนาะ
ปานบ่มีหัวใจ
มันเป็นสัญชาตญาณหรือว่าสันดานบ่ดี
พาเขามาหย่องมาหย่ำมาขี้ใส่ใจ
บ่ตาย กะเป็นจั่งบุญแล้ว

**ฆ่ากันสา คั่นสิเฮ็ดกูคักป่านนี้
มึงบ่ฮูแน่ตี้ ว่ากูฮักมึงคักปานได๋
มึงคือจั่งบ่พอ ถิ่มกูแทบสิอยู่บ่ได้
แล้วกูสิเฮ็ดจั่งได๋ เฮ็ดจั่งได๋กูสิลืมมึงลง

(Solo / *,**)

แล้วกูสิเฮ็ดจั่งได่ เฮ็ดจั่งได๋กูสิลืมมึงลง