เนื้อเพลง กินของเก่าอย่าเห่าดัง

เฮาก็เลิกกันดนแล้วเด้
หัวใจน้องเทจนบ่อาจซ่อมได้
ก่ะถอยออกมาจากชีวิตอ้าย
มาอยู่ในที่ของน้อง

แล้วเป็นหยังคนใหม่ของอ้าย
ยังเที่ยวมาไหม ยังเที่ยวมาเกี่ยวมาข้อง
ส่งรูปคู่หวานมาในเมสเซนเจอร์น้อง
มาเยาะเย้ยว่าเพิ่นฮักกันหลาย

บ่ได้อิจฉาแต่ว่ามันรำคาญ มาโน่นนี่นั่น
เป็นหยังมักมาวุ่นวาย ต่างคนต่างอยู่
หรือมันอยู่บ่ได้ เดี๋ยวซิจัดให้ด้วยถ้อยคำซึ้ง ๆ

กินของเก่าเขาอย่าเห่าดังหลาย
ขั่นบ่อยากตาย อย่าให้เว้าถึง
เจ้ามาที่หลังแต่อยากเป็นที่หนึ่ง
อย่ามาทะลึ่ง กับคนเก่าเขา

เพราะเจ้ากินของเก่า ที่คนอื่นเขาคาย
บ่เคยเสียดายแค่ผู้ชายเน่า ๆ
อยู่เสยเสยเด้อ บ่ต้องมาเว้า
กินของเก่าเขา อย่ามาเห่าดังหลาย