เนื้อเพลง กะส่างแม่มันเถาะ

คำกะเลิกสองคำกะลา บ่เห็นใจแหน่หว๋า เฮาสิอยู่จั่งใด๋
กะแม่นล่ะน้อ..คนพร้อมสิไป คงบ่เหงาตาย..ส่ำคนอยู่
หลูโตนอ้ายบ่ นอนน้ำตาขู สิอยู่จั่งใด๋เข้าใจแหน่
คั่นเจ้าเหมิดฮัก คั่นเจ้าบ่แคร์ กะส่างแม่มันเถาะขอรับกรรม ที่เคยก่อ

แค่อกหักกะส่าง..แม่มันเถาะ บ่ได้ไปต่อย้อนเขาพ้อคนใหม่
อกหัก..ส่ำนี้ มันคงบ่ถึงตาย คอยบอกตัวเองไว้
กะส่างแม่มันเถาะ
คนเหมิดโลกบ่มีแต่เฮาดอกน้อ ที่ได้พ้อคำว่าเสียใจ
เขาบ่ฮักเขาพ้อของใหม่ ปล่อย..เขาไป
กะส่างแม่มันเถาะ

กรรมที่ไผก่อ เวรที่ไผก่อ รอรับเอาเด้อ
เตือนตัวเองเสมอ บอกตัวเองเสมอ ฮักเจ้าของแหน่เด้อ

ส่างแม่มันเถาะ กะส่างแม่มันเถาะ ส่างแม่มันเถาะ
กะส่างแม่มันเถาะ กะส่างแม่มันเถาะ
.. ฮักถืกถิ่มลงท่อ..กะส่างแม่มัน….เถาะ
Solo
แค่อกหักกะส่าง..แม่มันเถาะ บ่ได้ไปต่อย้อนเขาพ้อคนใหม่
อกหักส่ำนี้มันคงบ่ถึงตาย คอยบอกตัวเองไว้
กะส่างแม่มันเถาะ
คนเหมิดโลกบ่มีแต่เฮาดอกน้อ ที่ได้พ้อคำว่าเสียใจ
เขาบ่ฮักเขาพ้อของใหม่ ปล่อย..เขาไป
กะส่างแม่มันเถาะ

กรรมที่ไผก่อ เวรที่ไผก่อ รอรับเอาเด้อ
เตือนตัวเองเสมอ บอกตัวเองเสมอ ฮักเจ้าของแหน่เด้อ

กะส่างแม่มันเถาะ กะส่างแม่มันเถาะ กะส่างแม่มันเถาะ
กะส่างแม่มันเถาะ กะส่างแม่มันเถาะ.. ฮักถืกถิ่มลงท่อ..กะส่างแม่มัน….เถาะ