เนื้อเพลง กอดเสียบ

หลงทุ่มเททุกอย่างให้อ้ายจนเหมิดใจ อ้ายซ่อนอีกคนเอาไว้บ่ให้น้องเห็น ตั๋วจนน้องตายใจ บอกฮักทั้งเช้าทั้งเย็น พอเรื่องเริ่มเน่าเริ่มเหม็น พอน้องเริ่มเค้นเอาความจริงออกมา
อ้ายก็ทรุดลง ที่ตรงหน้าตักของน้อง บีบน้ำตาไหลนอง ขอโทษน้องที่ใจหลงทาง อ้ายปลอบพร้อมกอดน้องนาง แต่สิ่งที่บ่คาดฝัน อ้ายแทงข้างหลังเจ็บปางตาย

อ้ายกอดแล้วก็เสียบ เสียบแล้วก็ถอด กอดแล้วก็เสียบอยู่อย่างนี้ อ้ายกอดแล้วก็เสียบ เสียบหลังน้องมาหลายปี กอดเสียบอยู่แบบนี้….จนต้องตายใจ
อ้ายก็ทรุดลง ที่ตรงหน้าตักของน้อง บีบน้ำตาไหลนอง ขอโทษน้องที่ใจหลงทาง อ้ายปลอบพร้อมกอดน้องนาง แต่สิ่งที่บ่คาดฝัน อ้ายแทงข้างหลังเจ็บปางตาย

อ้ายกอดแล้วก็เสียบ เสียบแล้วก็ถอด กอดแล้วก็เสียบอยู่อย่างนี้ อ้ายกอดแล้วก็เสียบ
เสียบหลังน้องมาหลายปี กอดเสียบอยู่แบบนี้….จนต้องตายใจ
อ้ายกอดแล้วก็เสียบ เสียบแล้วก็ถอด กอดแล้วก็เสียบอยู่อย่างนี้ อ้ายกอดแล้วก็เสียบ
เสียบหลังน้องมาหลายปี กอดเสียบอยู่แบบนี้….จนต้องตายใจ กอดเสียบอยู่แบบนี้….จนต้องตายใจ