เนื้อเพลง กลับมาได้บ่

ก็ใจมันคิดฮอด
คิดฮอดคนที่อยู่ไกล
ฝากลมซอยพัดไป
พัดใจไปฮอดเจ้า
อยากบอกไห้ฮู้ว่ายังฮัก
ยังฮักยังค่อยเฝ้าดูและห่วงใย
อยากกอดอยากยืนข้างกาย
คือเก่าแต่ก่อน

ตั้งแต่มื้อที่เลิกกันไป
บ่มีมื้อใด๋บ่คิดฮอด
ยังคิดถึงตลอด
คิดฮอดฮอยกอดฮักเฮา

กลับมาได้บ่หัวใจน้องคิดฮอดเจ้า
อ้ายฮู้ว่าน้องเศร้าที่เฮ็ดให้เจ้าเสียใจ
คั่นแม่นกลับคืนไปได้
สิบ่เฮ็ดไห้น้องฮ้องไห้
กลับมาได้บ่อ้ายบ่อยากอยู่คนเดียว
ในมื้อที่โดดเดี่ยวมันทรมานหัวใจ
ขอโทษซุอย่างที่เฮ็ดไป
อยากไห้ฮู้อ้ายยังคิดฮอด

ตั้งแต่มื้อที่เลิกกันไป
บ่มีมื้อใด๋บ่คิดฮอด
ยังคิดถึงตลอด
คิดฮอดฮอยกอดฮักเฮา

กลับมาได้บ่หัวใจน้องคิดฮอดเจ้า
อ้ายฮู้ว่าน้องเศร้าที่เฮ็ดให้เจ้าเสียใจ
คั่นแม่นกลับคืนไปได้
สิบ่เฮ็ดไห้น้องฮ้องไห้
กลับมาได้บ่อ้ายบ่อยากอยู่คนเดียว
ในมื้อที่โดดเดี่ยวมันทรมานหัวใจ
ขอโทษซุอย่างที่เฮ็ดไป
อยากไห้ฮู้อ้ายยังคิดฮอด

ขอโทษซุอย่างที่เฮ็ดไป
อยากไห้ฮู้
ว่าอ้ายยังฮัก